Thursday, December 26, 2013

పలక - పెన్సిల్: ఒక అభిప్రాయం

వొక మంచి  తెలుగు వాక్యం కోసం రాజిరెడ్డి పుస్తకం చదవాలి.

జర్నలిస్ట్లు గా  ఎక్కువ కాలం ఉంటె సృజనాత్మకత దెబ్బ తింటుందని గతంలో అనేవాళ్ళు.

అది నిజం కాదని మాధవ్, రాజిరెడ్డి ప్రూవ్ చేశారు.

http://jammigadda.blogspot.in/2013/10/blog-post_24.htmlపలక పెన్సిల్: ఒక రివ్యూ


ఈ రివ్యూ సాక్షి-సాహిత్యం పేజీలోది. అక్టోబర్ 14, 2013న ప్రచురితం.

Sunday, November 10, 2013

మానవజాతి ఘోర తప్పిదం

Archaeologists studying the rise of farming have reconstructed a crucial stage at which we made the worst mistake in human history. Forced to choose between limiting population or trying to increase food production, we chose the latter and ended up with starvation, warfare, and tyranny.
Hunter-gatherers practiced the most successful and longest-lasting life style in human history. In contrast, we're still struggling with the mess into which agriculture has tumbled us, and it's unclear whether we can solve it.
- Jared Diamond in The Worst Mistake in the History of the Human Race

Saturday, November 9, 2013

అర్థం కాకపోవడంలో అందం

For myself, I like a universe that includes much that is unknown and, at the same time, much that is knowable. A universe in which everything is known would be static and dull, as boring as the heaven of some weak-minded theologians. A universe that is unknowable is no fit place for a thinking being. The ideal universe for us is one very much like the universe we inhabit. And I would guess that this is not really much of a coincidence.- Carl Sagan in Can We Know the Universe?

Friday, November 8, 2013

అర్థం కావడంలో అందం

When we think well, we feel good. Understanding is a kind of ecstasy.
-Carl Sagan in Can We Know the Universe?

Friday, September 27, 2013

కామెంటుకు ఎలా స్పందించాలి?

సాధారణంగా నా బ్లాగులో కామెంట్లు తక్కువగానే వస్తాయి. ఆ వచ్చే కొన్నింటికైనా ఒక బ్లాగర్ ఎలా రెస్పాండ్ కావాలి? ఉత్తినే వరుసగా థాంక్యూలు చెప్పుకుంటూ వెళ్లిపోతే సరా! ఎందుకో, అది సరైన స్పందనగా నాకు అనిపించడం లేదు. అలాగని వదిలేస్తే, పట్టనట్టుగా ఉన్న భావాన్ని కలిగిస్తున్నానేమో, అని మరొకవైపు పీకుతుంటుంది. చెప్పాలంటే, ఒక్కోసారి థాంక్యూ కూడా సరైన రెస్పాన్సు కాబోదు. దానివల్ల కూడా మౌనం వహించాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఇక నేను ఈ కంక్లూజన్-కు వచ్చాను.

అసలు, ఒక పోస్టు పెడుతున్నానంటే అది నేను నావైపు నుంచి జరుపుతున్న సంభాషణ కదా! ఎవరైనా ఒక కామెంటు రూపంలో రెస్పాండు అవుతున్నారంటే, అది నా సంభాషణకు జవాబు. దానికి కచ్చితమైన విలువ ఉంది. మరలాంటప్పుడు నేను ఉత్తినే ఏ విలువా చెయ్యని అదనపు మాట ఎందుకు మాట్లాడాలి!


Monday, September 2, 2013

నా రెండో పుస్తకం

నా రెండో పుస్తకం 'పలక - పెన్సిల్'ను సారంగ వాళ్లు ప్రచురించారు.
మరిన్ని వివరాలకు వారి వెబ్ సైట్ www.saarangabooks.com/ చూడొచ్చు.

ఇది హార్డ్ కాపీగా నవోదయా బుక్ హౌజ్-లోనూ, ఆన్ లైన్లో amazon ద్వారానూ లభ్యం.
అమెజాన్ రైటప్ ఇక్కడ.


The Diary of a Man - a collection of essays by Rajireddy Poodoori. What happens to you when you start realizing that you’re just at the doorstep of the tsunami of the teenage? Don’t you see all the colors of ‘this’ life dazzling you? The movies you watch, the songs that you listen to, the smiles that appear on your way, the books you read…everything takes a beautiful flight, you fly in colors, never realizing that it’s going to end somewhere. Here is a person who reveals all these secrets…you can name him Raji Reddi. Here is a book that keeps on whispering into your ears and heart…you can name this book “Palaka- Pencil,” which means “the slate and the pencil.” Don’t miss reading this book, if you want to listen to your whispering heart and the nuances of its obscure script!

http://www.amazon.com/Palaka-Pencil-Diary-Man-Telugu/dp/0988468603/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1377877598&sr=1-1

Thursday, May 9, 2013

ఒక ధమ్మపదం

నత్థి రాగసమో అగ్గి నత్థి దోససమో కలి,
నత్థి ఖన్ధాదిసా దుక్ఖా నత్థి సన్తిపరం సుఖం.
రాగం (attachment)తో సమానమైన అగ్ని లేదు. ద్వేషంతో సమానమైన పాపం లేదు. స్కంధాలతో సమానమైన దుఃఖం లేదు. శాంతిని మించిన సుఖం లేదు.
(రూపం, వేదన, సంజ్ఞ, సంస్కారం, విజ్ఞానం అనేవి ఐదు స్కంధాలు. వీటి సముదాయమే జీవుడు. )


పుస్తకం: ధమ్మపదం (బుద్ధుడి బోధనల సారాన్ని తెలిపే శ్లోకాలు) 
అనువాదం: పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు

Friday, March 22, 2013

ఇదీ బ్యాంకింగ్ అంటే!

The IBBC is a bank. Their objective is not to control the conflict, it's to control the debt that the conflict produces. You see, the real value of a conflict, the true value, is in the debt that it creates. You control the debt, you control everything. You find this upsetting, yes? But this is the very essence of the banking industry, to make us all, whether we be nations or individuals, slaves to debt.

Louis Salinger పాత్రధారి Clive Owen, Eleanor Whitman  పాత్రధారి Naomi Watts ప్రశ్నించినప్పుడు... బ్యాంకింగ్ అసలు స్వభావం ఏమిటో Umberto Calvini పాత్రధారి Luca Barbareschi పై విధంగా చెబుతాడు.

The International
2009
Tom Tykwer

Friday, March 15, 2013

అమెరికా అమెరికాయే!

With Anti Americanism rampant all over the world, People love to hate this Cowboy.

- Jack Conrad పాత్రధారి Stone Cold గురించి,
 Ian Breckel పాత్రధారి Robert Mammone.

The Condemned
2007
Scott Wiper

Tuesday, January 29, 2013

నాకు అర్థమైన బి.చంద్రశేఖర్


బి.చంద్రశేఖర్ 22వ తేదీన అనారోగ్యంతో మరణించారు.